om hvilePULS

hvilePULS er et  digitalt, bredbånd og flatskjermsbasert informasjons og underholdingssystem.

hvilePULS er totalleverandør av systemet fra montering av flatskjermer og pc på det enkelte venterom til leveranse av systemets innhold.
Kanalen er lydløs og oppdateres kontinuerlig.

Om lag halvparten av kanalens redaksjonelle flate produseres og leveres fra VG. Kanalen innholder Nyheter, sport og vær været, samt helsenyheter fra fra forskning.no

I tillegg til dette leverer Tidsskrift for Den norske legeforening medisinske nyheter i tilknytning til hvert nummer av tidsskriftet til venterom tilknyttet leger og spesialister.

Offentlige etater, helseforetak og ideelle organisasjoner bruker kanalen til relevant informasjon retter mot brukere av helsetjenestene.

Det enkelte senter kan benytte sin kanal til sin å informere sine pasienter om alt fra åpningstider, telefontider, priser, vaksinetilbud etc.

I tillegg til det overstående har kanalen en annonsørdel. På hvilePULS finner man relavante annonser for produkter og tjenester som generelt oppfattes som passende i en helsearena.