troverdighet

Sammen med Synovate og nielsen har hvilePULS fra 2008 jevnlig gjennomført intervju-undersøkelser hos ventende pasienter over hele Norge. Dataene fra undersøkelsene er viktige veiledere for videreutvilingen av hvilePULS som medium. 

7 av 10 mener hvilePULS er en mer troverdig mediekanal enn andre mediekanaler.  Troverdighet er hvilePULS sitt mantra.  Troverdighet er viktig overfor legene, pasientene og ikke minst de som annonserer.

Legekontoret er en troverdig arena og når det gjelder helse inngår man ikke kompromisser.

Derfor er hvilePULS veldig opptatt av at det som vises på skjermene rundt om i hele Norge skal være sant. Man skal kunne se et budskap og kunne få bekreftet dette av legen etterpå.

Det er derfor blitt utarbeidet et sett retningslinjer over hva som kan, og ikke kan, aksepteres av annonser i kanalen. Disse retningslinjene håndheves av et legeråd bestående av 4 allmennleger uten tilknytning til selskapet.

Legerådet

Det Legerådet består av:

Bente Bjørnhaug Pedersen: Cand. med. fra Universitetet i Bergen 1992
1994-2003: Allmennlege i Bergen. 

Spesialist i allmennmedisin fra 1999. 
Fra sommeren 2003: Fastlege Østbyen Legesenter, Hamar.
Fra 2007: praksiskonsulent ved Sykehus Innlandet, Hamar DPS. 
Styremedlem i Allmennlegeforeningen fra 2005-2007. 
I samme periode medlem i Dnlfs forhandlingsutvalg (tariffutvalget).

Bent Folkvord: Cand. med. Univ. i Bergen 1982
Spesialist i allmennmedisin 1990
Økonomiutdannelse Norges Handelshøyskole 1983-1988 og 1995-1996 

Helsesjef Fana bydel, Bergen, 1989-96
Allmennlege Fane, Bergen fra 1997 
Medlem fagutvalget Aplf 1993-1998
Leder kvalitetsutvalget Aplf 1997-2001
Leder KUP (kvalitetsutvalg for primærhelsetjenesten) 2000-2001
Styremedlem Hordaland legeforening 2003-2007
Styremedlem Utdanningsfond I, Dnlf: 1998-2004