hvilePULS, hele Norges helsekanal

hvilePULS er en fullverdig mediekanal som viser informasjon, nyheter, underholdning og reklame til ventende pasienter i hele Norge. Kanalen er lydløs og oppdateres kontinuerlig.
hvilePULS vises på en eller flere flatskjermer på venterommet til over halvparten av norges leger. I tillegg har et større antall tannleger, fystioterapauter og kiropraktorer systemet på sine venterom.
Det redaksjonelle innohldet leveres av NRK. Tidskriftet for legeforeningen leverer også en fast spalte med fagnyheter. Legekontoret styrer også selv 20% av kanalens innnhold.